Cửa Hàng Yến Gạo @Lê Văn Linh, Quận 4 – 42 Lê Văn Linh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3826 6947
Trang web
Vị trí chính xác 10.763.916, 106.706.699


Địa chỉ Cửa Hàng Yến Gạo @Lê Văn Linh, Quận 4 ở đâu?

42 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Yến Gạo @Lê Văn Linh, Quận 4 như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[02:30-04:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Gạo Bích Dục, Bình Hưng