Cửa Hàng Yến Sào Quận 10 – 623 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 623 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 333 83 42
Trang web yensaocangiotrangnhi.com
Vị trí chính xác 107.850.883, 1.066.678.089


Địa chỉ Cửa Hàng Yến Sào Quận 10 ở đâu?

623 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Yến Sào Quận 10 như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Yến Sào Quận 10 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Producer/C%25E1%25BB%25ADa-H%25C3%25A0ng-Y%25E1%25BA%25BFn-S%25C3%25A0o-Kh%25C3%25A1nh-Ho%25C3%25A0-102911094680385/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Sora - QPR6+C87, Phạm Viết Chánh