Cửa Hàng Yến Việt – 20B Trần Quang Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20B Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5406 9999
Trang web yenviet.com.vn
Vị trí chính xác 107.881.541, 1.066.782.331


Địa chỉ Cửa Hàng Yến Việt ở đâu?

20B Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Yến Việt như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Guardian - 145 Đ. Hoàng Diệu 2