Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Quản Lý Kinh Tế Và Chức Vụ – Số 258, Nguyễn Trãi, Quận 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 258, Nguyễn Trãi, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 4693 6046
Trang web
Vị trí chính xác 10.762.411, 1.066.862.422


Xem thêm:  Công an tỉnh Bến Tre, Phường 7