D GYM, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 958 Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6650 2391
Trang web
Vị trí chính xác 10.722.745, 10.673.427


Địa chỉ D GYM ở đâu?

958 Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của D GYM như thế nào?

Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-12:00], Thứ Hai:[05:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  AAN GYM FITNESS - 14 Đ. Số 1