D.Son Barber Shop TÓC NAM, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Phùng Văn Cung, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 725600, Việt Nam
Số điện thoại 093 246 99 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.029.108, 1.066.846.771


Địa chỉ D.Son Barber Shop TÓC NAM ở đâu?

131 Phùng Văn Cung, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 725600, Việt Nam

Giờ làm việc của D.Son Barber Shop TÓC NAM như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  BẢO BẢO BARBERSHOP1, 25 Đ. số 6