ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH CÔ 2 – 15 Đ. Số 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Đ. Số 8, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 379 76 77
Trang web
Vị trí chính xác 108.446.207, 1.066.602.119


Địa chỉ ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH CÔ 2 ở đâu?

15 Đ. Số 8, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH CÔ 2 như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-17:30], Thứ Ba:[09:00-17:30], Thứ Tư:[09:00-17:30], Thứ Năm:[09:00-17:30], Thứ Sáu:[09:00-17:30], Thứ Bảy:[09:00-17:30], Chủ Nhật:[09:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc Sản Kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh Tại Tp. Hồ Chí Minh, Quận 2