Đại An Hotel – 10 Đ. Nguyễn Thị Tú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đ. Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6653 9616
Trang web daianhotel.com
Vị trí chính xác 10.814.907, 1.065.979.232


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Đệ Nhất - 22a Tổ 7 KP4