Đại học Tài chính – Marketing – 27 Tân Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3872 6699
Trang web ufm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.521.352, 1.067.199.412


Địa chỉ Đại học Tài chính - Marketing ở đâu?

27 Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại học Tài chính - Marketing như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Niềm Tin Quận Phú Nhuận, Phường 10