Đại Lý Bia – Nước Giải Khát – 31/4 Đường Hồ Ngọc Cẩn, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31/4 Đường Hồ Ngọc Cẩn, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3883 4494
Trang web
Vị trí chính xác 108.620.696, 10.661.011.649.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Dù Xinh Sài Gòn, Phường 4