Đại Lý Bia Nước Ngọt Minh Quân, 16 Đ. Đặng Thúc Vịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0792 243 868
Trang web
Vị trí chính xác 10.901.552.899.999.900, 106.631.605


Địa chỉ Đại Lý Bia Nước Ngọt Minh Quân ở đâu?

16 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Nước Ngọt Minh Quân như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng rượu Lâu Đài Vang - 65 Nguyễn Minh Hoàng