Đại Lý Bia Việt Điều – VMMJ+F5C, Hà Huy Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VMMJ+F5C, Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5447 5007
Trang web
Vị trí chính xác 10.883.684.899.999.900, 1.066.803.927


Địa chỉ Đại Lý Bia Việt Điều ở đâu?

VMMJ+F5C, Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Việt Điều như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Binh Tay Liquor - 621 Đường Phạm Văn Chí