Đại Lý Bưu Điện Bình Đăng, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PMM4+92X, Đường số 5, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3981 0340
Trang web
Vị trí chính xác 107.334.822, 1.066.551.018


Xem thêm:  Bưu điện Phú Thọ - 270 bis Lý Thường Kiệt