Đại Lý Bưu Điện Hưng Phát, Phường 16

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Đường 3/2, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3960 3734
Trang web
Vị trí chính xác 107.564.833, 1.066.468.187


Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện, Tam Binh