Đại Lý Bưu Điện Mobifone, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21F Đ. Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3963 2970
Trang web
Vị trí chính xác 10.758.434.999.999.900, 10.664.917.799.999.900


Địa chỉ Đại Lý Bưu Điện Mobifone ở đâu?

21F Đ. Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bưu Điện Mobifone như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  fpt quận 12 - 156 Lê Văn Khương