Đại Lý Kem Tươi – MM52+FQX, QL50

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MM52+FQX, QL50, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3778 1182
Trang web
Vị trí chính xác 106.587.417, 1.066.519.958


Địa chỉ Đại Lý Kem Tươi ở đâu?

MM52+FQX, QL50, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Kem Tươi như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà-rem - 191 Đ. Cách Mạng Tháng 8