Đại Lý Sơn – Cửa Hàng Số 3 – 224 Lạc Long Quân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 224 Lạc Long Quân, Phường 10, 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3506 0277
Trang web
Vị trí chính xác 107.623.284, 1.066.422.211


Địa chỉ Đại Lý Sơn - Cửa Hàng Số 3 ở đâu?

224 Lạc Long Quân, Phường 10, 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn - Cửa Hàng Số 3 như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30]

Mạng xã hội của Đại Lý Sơn - Cửa Hàng Số 3 là gì?

facebook: https://www.facebook.com/groups/pgpbsaigon2015/posts/1879028655609149/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Đa Minh - 87 Đ. Độc Lập