Đại Lý Sơn Đại Nhân – 185 Đ. Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3899 1482
Trang web
Vị trí chính xác 108.029.621, 1.067.076.213


Địa chỉ Đại Lý Sơn Đại Nhân ở đâu?

185 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Đại Nhân như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Mạnh Cường - 275 Lạc Long Quân