Đại Lý Sơn Hoàn Nghĩa, Bình Trị Đông B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 964, Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3601 6930
Trang web
Vị trí chính xác 107.549.574, 10.660.467.279.999.900


Địa chỉ Đại Lý Sơn Hoàn Nghĩa ở đâu?

964, Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Hoàn Nghĩa như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00], Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Sơn Thái Hà - 397, Khu Phố 5, Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12