Đại Lý Sơn Pu Chiêu Hiền – 170C Tô Ngọc Vân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 170C Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 671 12 51
Trang web
Vị trí chính xác 108.764.032, 10.667.576.799.999.900


Địa chỉ Đại Lý Sơn Pu Chiêu Hiền ở đâu?

170C Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Pu Chiêu Hiền như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Pha Màu Sơn Jotun Gia Hân Phát - 826 Hẻm 876 Cách Mạng Tháng Tám