Đại Lý Sơn Số 3 (Spec) – 1105 Lũy Bán Bích

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1105 Lũy Bán Bích, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 9537
Trang web
Vị trí chính xác 10.794.996.699.999.900, 1.066.386.591


Địa chỉ Đại Lý Sơn Số 3 (Spec) ở đâu?

1105 Lũy Bán Bích, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Số 3 (Spec) như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sơn Mykolor Bảo Anh - 61 Đ. Số 2