Đại Lý Thịt Bò.Hùng Ngân – 599 Tân Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 599 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 08 29
Trang web
Vị trí chính xác 108.332.502, 106.644.508


Địa chỉ Đại Lý Thịt Bò.Hùng Ngân ở đâu?

599 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Thịt Bò.Hùng Ngân như thế nào?

Thứ Hai:[03:30-09:00], Thứ Ba:[03:30-09:00], Thứ Tư:[03:30-09:00], Thứ Năm:[03:30-09:00], Thứ Sáu:[03:30-09:00], Thứ Bảy:[03:30-09:00], Chủ Nhật:[03:30-09:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH 11 Miếu Gò Xoài - Số 11 Miếu Gò Xoài