Đại Lý Thực Phẩm Vissan – 121 Phạm Phú Thứ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 121 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3971 7325
Trang web
Vị trí chính xác 10.789.917.899.999.900, 10.664.625.249.999.900


Địa chỉ Đại Lý Thực Phẩm Vissan ở đâu?

121 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Thực Phẩm Vissan như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  BÁNH TRÁNG NGUYÊN KHANG - Lò Bánh Tráng Chính Gốc Tây Ninh, Gò Dầu