Đại Lý Thuốc Tây Số 42, 1623 TL8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1623 TL8, Hoà Phú, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3892 7558
Trang web
Vị trí chính xác 1.097.946, 10.661.593.409.999.900


Địa chỉ Đại Lý Thuốc Tây Số 42 ở đâu?

1623 TL8, Hoà Phú, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Thuốc Tây Số 42 như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Phương Nam - 90 Nguyễn Ảnh Thủ