Dai Minh Convention Tower – 77 Hoàng Văn Thái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5411 5000
Trang web daiminh.com
Vị trí chính xác 10.729.987, 106.722.189


Địa chỉ Dai Minh Convention Tower ở đâu?

77 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dai Minh Convention Tower như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty bất động sản mộc sơn hà, Ap 1