Dalat Hasfarm – 268 Nguyễn Thiện Thuật

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 268 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 0416
Trang web
Vị trí chính xác 107.697.222, 1.066.780.556


Địa chỉ Dalat Hasfarm ở đâu?

268 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dalat Hasfarm như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Hoa Và Cây Cảnh Hoa Trạng Nguyên, Phường Cô Giang