Dáng Ngọc Spa Quận 1 – 1 Huyền Trân Công Chúa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0332 739 045
Trang web
Vị trí chính xác 10.775, 1.066.952.778


Địa chỉ Dáng Ngọc Spa Quận 1 ở đâu?

1 Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dáng Ngọc Spa Quận 1 như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Beni Nails and Beauty - 854 Tạ Quang Bửu