Dâu Đen – 80 Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 80 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 558895
Trang web dauden.vn
Vị trí chính xác 10.799.522.999.999.900, 106.677.899


Địa chỉ Dâu Đen ở đâu?

80 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dâu Đen như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cầm đồ Nhanh Cần thơ, Xuân Khánh