Dear Nails – 214/B8 Đ. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 214/B8 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0899 220 755
Trang web instagram.com
Vị trí chính xác 10.762.946.999.999.900, 1.066.865


Địa chỉ Dear Nails ở đâu?

214/B8 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dear Nails như thế nào?

Thứ Hai:[09:30-21:00], Thứ Ba:[09:30-21:00], Thứ Tư:[09:30-21:00], Thứ Năm:[09:30-21:00], Thứ Sáu:[09:30-21:00], Thứ Bảy:[09:30-21:00], Chủ Nhật:[09:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gội đầu dưỡng sinh, Tân Tạo