Den The Bar – 92/21 Phạm Ngọc Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92/21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0703 837 647
Trang web
Vị trí chính xác 107.871.356, 10.669.180.039.999.900


Địa chỉ Den The Bar ở đâu?

92/21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Den The Bar như thế nào?

Thứ Hai:[19:00-00:00], Thứ Ba:[19:00-00:00], Thứ Tư:[19:00-00:00], Thứ Năm:[19:00-00:00], Thứ Sáu:[19:00-00:00], Thứ Bảy:[19:00-00:00], Chủ Nhật:[19:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Trà - Cà Phê Phát Đạt - 551 Lê Hồng Phong