Diag Laboratories – 119 Yersin

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 119 Yersin, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71012, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1717
Trang web diag.vn
Vị trí chính xác 10.769.535, 106.696.157


Địa chỉ Diag Laboratories ở đâu?

119 Yersin, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71012, Việt Nam

Giờ làm việc của Diag Laboratories như thế nào?

Thứ Ba:[05:30-19:00], Thứ Tư:[05:30-19:00], Thứ Năm:[05:30-19:00], Thứ Sáu:[05:30-19:00], Thứ Bảy:[05:30-19:00], Chủ Nhật:[05:30-15:00], Thứ Hai:[05:30-19:00]

Mạng xã hội của Diag Laboratories là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/DiagVN/photos/-b%25E1%25BA%25A1n-c%25C3%25B3-bi%25E1%25BA%25BFt-diag-ch%25C3%25BAng-t%25C3%25B4i-%25C4%2591%25C3%25A3-c%25C3%25B3-th%25C3%25AAm-chi-nh%25C3%25A1nh-l%25E1%25BA%25A5y-m%25C3%25A1u-x%25C3%25A9t-nghi%25E1%25BB%2587m-t%25E1%25BA%25A1i-qu%25E1%25BA%25ADn-1-%25C4%2591/181920693441255/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Diag laboratories - 199B Phạm Hùng