DỊCH VỤ CÂY XANH, 88/3/41/11 Tổ 38 Kp3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88/3/41/11 Tổ 38 Kp3, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71514, Việt Nam
Số điện thoại 098 531 58 78
Trang web cayxanhcanhquan.net.vn
Vị trí chính xác 108.872.343, 10.668.074.299.999.900


Địa chỉ DỊCH VỤ CÂY XANH ở đâu?

88/3/41/11 Tổ 38 Kp3, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71514, Việt Nam

Giờ làm việc của DỊCH VỤ CÂY XANH như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phố Cây Xanh - 66 Đ. Phan Văn Trị