Dịch vụ châm cứu tại Nhà – 55 Lê Ngã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 Lê Ngã, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0862 668 039
Trang web chamcuutainhatamphu.com
Vị trí chính xác 107.781.465, 1.066.423.384


Địa chỉ Dịch vụ châm cứu tại Nhà ở đâu?

55 Lê Ngã, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ châm cứu tại Nhà như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng đô, Bình Trị Đông B