Dịch vụ cho thuê xe tại TP.HCM, Vĩnh Lộc A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D10/8 ấp 4, đường Đ. Dân Công Hoả Tuyến, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 211 57 39
Trang web
Vị trí chính xác 108.323.559, 1.065.622.291


Hình ảnh

Xem thêm:  Taxi 4-7 Chỗ Sân Bay, 13 Bạch Đằng