Dịch vụ chống thấm hcm – 20/76 Nguyễn Thiện Thuật

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20/76 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 989 92 47
Trang web dichvuchongtham.vn
Vị trí chính xác 108.066.926, 10.669.893.309.999.900


Địa chỉ Dịch vụ chống thấm hcm ở đâu?

20/76 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ chống thấm hcm như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Standard Home Group, Bình Thọ