Dịch Vụ Điện Thoại Công Cộng 5A, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96 Đội Cung, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 722 24 11
Trang web
Vị trí chính xác 1.076.534, 1.066.477.759


Xem thêm:  Bưu Điện An Nhơn - 313 Nguyễn Oanh