Dịch vụ thợ sửa chữa điện nước tại nhà Quận 8 giá rẻ, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đ. Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 576 20 44
Trang web
Vị trí chính xác 107.152.481, 1.066.281.628


Địa chỉ Dịch vụ thợ sửa chữa điện nước tại nhà Quận 8 giá rẻ ở đâu?

5 Đ. Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ thợ sửa chữa điện nước tại nhà Quận 8 giá rẻ như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  dịch vụ sửa chữa điện nước, Phường Linh Trung