Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Ở Quận 12 – Chung Cư Thái AN, 45 Nguyễn Văn Quá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chung Cư Thái AN, 45 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 998 13 48
Trang web
Vị trí chính xác 108.406.852, 1.066.251.118


Địa chỉ Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Ở Quận 12 ở đâu?

Chung Cư Thái AN, 45 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Ở Quận 12 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch vụ vệ sinh nhà và phục hồi sàn cũ, đánh bóng đá - TAM THỊNH CLEAN - 564 Thống Nhất