Điểm giao dịch VNPT – VinaPhone Trần Quý, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1166
Trang web vnpt.com.vn
Vị trí chính xác 107.592.304, 106.655.518


Địa chỉ Điểm giao dịch VNPT - VinaPhone Trần Quý ở đâu?

112 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm giao dịch VNPT - VinaPhone Trần Quý như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:30-12:00], Thứ Hai:[07:30-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG MIỀN NAM - 4 Đ. Đặng Thuỳ Trâm