Điểm Giữ Xe – 20B Đ. Dương Quảng Hàm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20B Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 939 45 67
Trang web
Vị trí chính xác 108.301.269, 1.066.880.836


Hình ảnh

Xem thêm:  Bãi giữ xe ô tô 24/24 Gò Vấp Hiếu Ngọc, 248/35/21 Đ. Nguyễn Văn Khối