Điểm Thu Cước Mobifone – 28 Mạc Thị Bưởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 7422
Trang web
Vị trí chính xác 10.775.741.799.999.900, 1.067.050.392


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Viettel Telelecom - 86H Nguyễn Ảnh Thủ