Điện tử Minh Nguyên (www.chipn24.com) – 32/70/1D Ông Ích Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32/70/1D Ông Ích Khiêm, P.14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6264 1482
Trang web
Vị trí chính xác 10.767.777.299.999.900, 1.066.466.071


Địa chỉ Điện tử Minh Nguyên (www.chipn24.com) ở đâu?

32/70/1D Ông Ích Khiêm, P.14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện tử Minh Nguyên (www.chipn24.com) như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kho Điện Máy Xanh Quận 7, PPX5+WJ3