Dilu Computer – Sửa Máy Tính Quận 2, Khu Phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34A Đường số 1, Khu Phố 4, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 092 532 56 88
Trang web dilunow.com
Vị trí chính xác 10.808.429.799.999.900, 1.067.533.203


Địa chỉ Dilu Computer - Sửa Máy Tính Quận 2 ở đâu?

34A Đường số 1, Khu Phố 4, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dilu Computer - Sửa Máy Tính Quận 2 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vi Tính Đại Phát - 113 Trần Khắc Chân