Đỉnh Việt Wine – 139 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 909 55 88
Trang web dinhviet.vn
Vị trí chính xác 107.829.911, 1.066.976.145


Địa chỉ Đỉnh Việt Wine ở đâu?

139 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đỉnh Việt Wine như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Rượu Viet Winery - 19 Đ. Trần Ngọc Diện