ĐK XN PCR MH175 – RM7H+6F5, Nguyễn Kiệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RM7H+6F5, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0399 175 175
Trang web benhvien175.vn
Vị trí chính xác 108.130.136, 1.066.787.404


Địa chỉ ĐK XN PCR MH175 ở đâu?

RM7H+6F5, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của ĐK XN PCR MH175 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[07:00-15:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông - 50 Đ. Lê Văn Việt