dntn khách sạn Hưng Hương – 321 Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 321 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 7678
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.796.426, 10.665.308.399.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Silverland Sil Hotel & Spa - 20 - 22, 24 Thái Văn Lung