Đồ Cũ Thiên Bảo – ( Thu Mua Thanh lý Nhà Hàng, Quán Ăn ) – 79 Đ. Số 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Đ. Số 5, Kp 2, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0845 888 859
Trang web thanhlythumuadocu.com
Vị trí chính xác 108.789.309, 10.676.274.749.999.900


Địa chỉ Đồ Cũ Thiên Bảo - ( Thu Mua Thanh lý Nhà Hàng, Quán Ăn ) ở đâu?

79 Đ. Số 5, Kp 2, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồ Cũ Thiên Bảo - ( Thu Mua Thanh lý Nhà Hàng, Quán Ăn ) như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh