Đổi tiền mới, đổi tiền lẻ Bến Thành – 68 Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0366 334 347
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.689.533, 1.066.992.178


Địa chỉ Đổi tiền mới, đổi tiền lẻ Bến Thành ở đâu?

68 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đổi tiền mới, đổi tiền lẻ Bến Thành như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  MoneyGram Hoàng Long - 158 Cống Quỳnh