Don Chicken, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 594 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0866 123 423
Trang web donchicken.vn
Vị trí chính xác 107.865.132, 1.066.658.775


Địa chỉ Don Chicken ở đâu?

594 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Don Chicken như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00]

Mạng xã hội của Don Chicken là gì?

facebook: https://www.facebook.com/donchickencvlethirieng/
instagram: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.instagram.com/chickensunsoovietnam/%3Fhl%3Den&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  K - FOOD Chuyên Món Ăn Hàn Quốc, Phú Trung