Đông Y Trần Sưởng Lâm – 302 Đỗ Ngọc Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 302 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 4553
Trang web
Vị trí chính xác 107.583.273, 10.665.596.339.999.900


Địa chỉ Đông Y Trần Sưởng Lâm ở đâu?

302 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đông Y Trần Sưởng Lâm như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-11:00], Thứ Tư:[08:00-11:00], Thứ Năm:[08:00-11:00], Thứ Sáu:[08:00-11:00], Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:00]

Mạng xã hội của Đông Y Trần Sưởng Lâm là gì?

facebook: https://www.facebook.com/PhongKhamDongYTranSuongLam/
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Yv3yFRk0lgs

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc Trung Hoa, Phường 10